The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Hedvig Jalhed. Photo.

Hedvig Jalhed

Director

Portrait of Hedvig Jalhed. Photo.

Chronos minnesbank

Director

 • Hedvig Jalhed

Other contributions

 • Hedvig Jalhed
 • Mattias Petersson
 • Daniel Hjorth
 • Qarin Wikström

Summary, in Swedish

Chronos minnesbank är en experimentell opera i vilken besökarna behandlas som spelare istället för publik. Genom verket introducerades uppdragsinstruktioner för rollspelande operabesökare och den modulbaserade formen gav utrymme för dynamiskt sammansatta och varierade upplevelser utifrån ett och samma grundmaterial. Syftet med det konstnärliga arbetet var att pröva operabesökares benägenhet till interaktion med begränsade krav på improvisation och operaartisters förmåga till responsiv och immersiv gestaltning. Genom att författa, komponera, designa och sätta upp Chronos minnesbank har en omfattande samling scener med olika möjligheter till besökarinteraktion kunnat konceptualiseras och gestaltas. Den konceptuella utformningen resulterade i en saga, ett libretto, ett partitur, en scendesign och offentliga uppföranden som dokumenterades genom fotografering, ljud- och videoinspelning.

Department/s

 • Teachers (Malmö Academy of Music)

Publishing year

2022-10-08

Language

Swedish

Document type

Artistic work

Topic

 • Performing Arts
 • Music
 • Design

Keywords

 • opera
 • kammaropera
 • immersion
 • interaktion
 • musik
 • speldesign
 • upplevelsedesign
 • gestaltning

Status

Published