The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Hedvig Jalhed. Photo.

Hedvig Jalhed

Director

Portrait of Hedvig Jalhed. Photo.

Tysta leken

Other contributions

  • Hedvig Jalhed
  • Mattias Petersson

Summary, in Swedish

Tysta leken är en konceptuellt utforskande sång som utgår från ett ifrågasättande av den ritualiserade konsertformen inom konstmusiken. Syftet med det konstnärliga arbetet var att gestalta de sociala konventioner som återfinns i själva konsertsituationen. Genom att författa, komponera och framföra verket kunde temat artikuleras och bli föremål för kritisk diskussion. Arbetet resulterade i ett noterat verk med offentligt uppförande som dokumenterades genom videoinspelning.

Publishing year

2021-10-02

Language

Swedish

Document type

Artistic work

Topic

  • Music

Keywords

  • sång
  • live-elektronik
  • konsert

Status

Published