The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Hedvig Jalhed. Photo.

Hedvig Jalhed

Director

Portrait of Hedvig Jalhed. Photo.

Att osäkra en kanon

Author

  • Hedvig Jalhed

Summary, in Swedish

Armlängds avstånd och konstnärlig frihet är centrala begrepp i svensk kulturpolitik och -förvaltning. I denna artikel resonerar Hedvig Jalhed kring begreppen negativ och positiv frihet i förhållande till konstnärlig verksamhet. Hon problematiserar konstnärers möjlighet till inflytande över varandra och anknyter till Camille Paglias teori om konstnärlig kanon som något som istället för att etableras genom formella beslutsprocesser snarare uppstår genom konstnärers estetiska akter i relation till andra konstverk och konstnärskap.

Department/s

  • Performance, Composition and Church music department
  • Inter Arts Center
  • Teachers (Malmö Academy of Music)

Publishing year

2023-10-01

Language

Swedish

Pages

14-14

Publication/Series

Kulturimperiet

Volume

2023

Issue

1-2

Document type

Journal article

Topic

  • Arts

Keywords

  • konst
  • armlängds avstånd
  • konstnärlig frihet
  • kanon

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 2000-6454