IACs Mission

IACs Mission

Syfte
Inter Arts Center ska vara ett centrum för konstnärlig och musikpedagogisk forskning samt experimentell konst och därigenom en forskningsmiljö för konstnärliga fakultetens alla forskningsområden. Forskning och möten i ämnesövergripande och tvärvetenskapliga sammanhang prioriteras.

Uppdrag
Inter Arts Center ska:
• erbjuda en miljö för fakultetens forskning och experimentell konst
• främja möten mellan forskare inom fakultetens forskningsområden,
särskilt i ämnesövergripande och tvärvetenskapliga sammanhang
• stimulera möten mellan forskare och konstnärer både inom fakulteten och
universitetet som helhet
• samverka med kulturliv och forskning lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt
• bidra till att forskning och utbildning sammanflätas
• bidra till en fördjupad samverkan mellan fakultetens institutioner