New Make Sound residents
Ragnhild May & Stefan Maier
29 October 2017 - 22 December 2017

For the upcoming Make Sound residency Ragnhild May and Stefan Maier will compose and record new material for a forthcoming release. This record will be the first attempt at documenting their conception of architectural compositions. Using loudspeakers variably distributed throughout buildings so as to literally instrumentalize space, such compositions do not rely upon the illusion of auditory space (as in normal diffusion practice) but instead use “actual” space as the site of composition.

Artist statement (in Danish)

Vi har arbejdet sammen siden 2015, hvor vi var studerende på Music/Soundafdelingen på Milton Avery Graduate School of the Arts, Bard College. Med udgangspunkt i en praksis der befinder sig i krydsfeltet mellem
installationskunst, performance, komposition og lydkunst, søger vi gennem vores arbejde at udvide grænserne for hvad musik kan være.

Senest har vores fælles arbejde udmundet sig i værket Music for Organs OAE & Electronics, der opførtes i forbindelse med åbningen af G(o)ng Tomorrow i København og blev præmieret af Statens Kunstfond.
Vi vil primært bruge residencyopholdet på IAC til at fordybe og i at producere nye værker.
Den praksis vi har udviklet medfører betydelige vanskeligheder i forbindelse med produktionen, på grund af vores arbejde med kompleks spatialisering samt brugen af elektroniske og akustiske elementer, og især vores
usædvanlige brug af højtalere til at sætte hele rum/arkitekture i vibration. Vi vil desuden videreføre nogle af de koncepter vi har udviklet omkring orgler, som vi har arbejdet med som skulpturelle elementer, lydgivere og
arkitektoniske rum.

Vores værker tager udgangspunkt i den arkitektur det bliver opført i, kompositionerne kommer altså først til live, når lyden bliver del af arkitekturen.  Med konventionelle soundsystems er musik luftbåren, og ved at installere subwoofere og højtalere, så lyden bæres gennem arkitekturen, er det altså muligt at skabe
lydbølger der er fem gange så store. Denne type arbejde kræver tid at dokumentere således af rummeligheden
gengives korrekt.

Participants:
Ragnhild May (DK), Stefan Maier (CA)