The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Hedvig Jalhed. Photo.

Hedvig Jalhed

Director

Portrait of Hedvig Jalhed. Photo.

Ludiska lockelser : Spelen flyttar in i finrummen

Author

 • Hedvig Jalhed
 • Mattias Rylander

Summary, in Swedish

Med anledning av att två kulturinstitutioner – Världskulturmuseet i Göteborg och Halmstads konsthall – visade utställningar med speltema under sommaren 2023, såg Hedvig Jalhed och Mattias Rylander anledning att reflektera över spelens status i förhållande till konst och kultur av idag. Centralt i deras betraktelse är synen på agens i lek och spel, samt ludik som konstform. Med utgångspunkt i de bägge utställningarnas utformning och innehåll kunde två olika förhållningssätt till spelinteraktion och spelestetik skönjas. Medan världskulturmuseet betonade spelens utveckling och utbredning historiskt och tvärkulturellt satte Halmstads konsthall ljuset på särskilda spelelement som konstobjekt, delvis tagna ur sitt spelmässiga sammanhang. I det förra fallet utgör konst- och kultföremål funktionella och spelbara spel, medan det i det senare fallet skapas konstverk genom eller på spel.

Department/s

 • Teachers (Malmö Academy of Music)
 • Inter Arts Center
 • Performance, Composition and Church music department

Publishing year

2023-10-01

Language

Swedish

Pages

24-24

Publication/Series

Kulturimperiet

Volume

2023

Issue

1–2

Document type

Journal article

Topic

 • Arts
 • Art History

Keywords

 • ludik
 • spel
 • lek
 • museum
 • utställning
 • konst
 • kultur

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 2000-6454