Transit
Transistor Sound

Det här är en föreställning som ur tre olika perspektiv belyser det tillstånd som kallas Transit. Ett perspektiv är de personliga historier och erfarenheter olika människor berättar om att befinna sig i ett tillstånd av transit som utgångspunkt. Ur ett annat perspektiv följer vi dvärgen som i sitt ensamma arbete som handelsresande med bil plötsligt inser hur livet har förändrats fundamentalt, på väg ut ur en stad, på väg mot en annan. Ur det tredje och sista perspektivet skildras ett mer abstrakt förhållningssätt till begreppet transit där orden, berättandet vävs ihop så tätt att de inte längre går att urskilja annat än som brus, rus och susande sorl.
Tonsättare: Savannah Agger , Ylva Bentancor och Hanna Hartmann
Medverkande: Mike Majkowski (kontrabas), Johan Ehn (röst), Maulwerker (vokalensemble)
Instrumentmakare: Gustavo Bentancor

Event dates
2 April, 19:30