I skuggorna
Transistor Live
Location: Black Room

Transistor
Broadcasting from the center of contemporary performing arts
/ En utsändning från centrum av den samtida scenkonsten
Festival 31/3-30/4
Malmö
I skuggorna är en föreställning om saknad och kretsar kring sorgen när en förälder dör. I skuggorna är en föreställning som blandar musik framförd av Ensemble Liparella, med text och med videoprojektioner och ljudlandskap. Föreställningen är en fortsättning på Teatr Weimars pågående arbete med att skapa en ny form av samtida musikteater.
Koncept och text: Jörgen Dahlqvist och Kent Olofsson
Medverkande: Ensemble Lipparella, Kent Olofsson och Carina Ehrenholm (röst), Liv Kaastrup Vesterskov (röst) och Linda Ritzén (röst). Rum: Marcus Råberg

Transistor är en nystartad festival vars ambition är att presentera konst som arbetar med olika former av utvidgat berättande för scenrummet. Den konceptuella scenkonsten är idag gränsöverskridande och det är inte längre skillnad om det är en teaterfestival eller en som har inriktning mot musik, performance eller rörlig bild; konstformerna influeras av varandra och konstnärer är verksamma inom flera olika fält. Några av landets främsta aktörer inom den experimentella scenkonsten, den nutida musiken och bildkonsten har idag kopplingar till Malmö och det är något som Transistor vill ta fasta på. Vi presenterar därför stolt den första upplagan av en scenkonstfestival med den storslagna ambitionen att i framtiden göra Malmö till ett Europeiskt centrum för samtida scenkonst.

Transistor är ett samarbete mellan Teatr Weimar, wlabs, Sveriges Radio Malmö, Audiorama, AKT 1 (DK), Teaterhögskolan i Malmö, Bombina Bombast samt Inter Arts Center.

 

 

Event dates
7 April, 19:30
8 April, 15:00
Tickets
Ticket prices dates
Free
Contact information